כ״ג באלול תשפ״ב, 9 דקות. וידאו, מתוך שיעור.

תשרי תשפ"ב, שיעור בכנס "תשובה מאהבה", 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

אודיו, תשע"ט, כולל ישורון, י-ם, 43 דקות (MP3, 15MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. מתוך סדרת השיעורים על הספר "בית א-לוהים":

שיעור א', ט"ו באלול תש"פ, 17 דקות. (MP3, 4MB).

שיעור ב', ז' בתשרי תשפ"א, 8 דקות. (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ט, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשע"ח, 40 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 14MB).

תשע"ט, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשס"א. 52 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"ד, ח' בתשרי תשע"ד, 42 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים (הועברו מקלטות):

שיעור א', י"ט באלול תשנ"ז. 58 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ב', תשס"ב, מכון מאיר, 26 דקות (MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים (קבצי MP3):

שיעור א', י"ג באלול תשס"ו, 55 דקות, 9MB.

שיעור ב', תשע"ב, 38 דקות, 14MB.

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"ב, י"ג בתשרי תשע"ב, 34 דקות. וידאו ואודיו.

שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אדר ב' תשע"א, 10 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

מכון מאיר, תשס"א:

שיעור 1 (25 דקות, MP3, 9MB).

שיעור 2 (30 דקות, MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באלול תשנ"ד, טכניון, 43 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', תשס"א, בה"ס "מעלה", מתוך סדרת שיעורים על "מקורות היצירה", 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ג', 24 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 12MB).

שיעור ד', כ"ח באלול תשס"ח, מכון מאיר, 49 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, כנס תשובה מאהבה תשע"א, ו' בתשרי תשע"א, 43 דקות. וידאו ואודיו.

כנס תשובה מאהבה, ירושלים, ה' בתשרי תש"ע, 57 דקות. וידאו ואודיו.

כנס "תשובה מאהבה", ירושלים, ו' בתשרי תשס"ט, 44 דקות. וידאו ואודיו.

כנס, ה' בתשרי תשס"ז (32 דקות, MP3, 6MB). אודיו.

קבר רחל, כ"ה באלול תשס"ו, 34 דקות, (MP3, 12MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ה' בתשרי תשס"ז, כנס "תשובה מאהבה", מכון מאיר, 24 דקות (וידאו). אודיו.

שיעור ב' - תשובה כללית ותשובה פרטית בימות המשיח, כ"ח בסיון תשע"א, מכון מאיר, 3 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

בנייני האומה, ירושלים, ה' בתשרי תשס"ז, 32 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - רשב"א על מצוות התוכחה, תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - מצוות התוכחה, מלבי"ם על "ואהבת לרעך כמוך", ט' באייר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", 26 דק' (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

תשע"ט, פרק א', הלכה א', 41 דקות (MP3, 15MB).

תש"פ:

שיעור א', פרק א', הלכה א', 38 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', פרק א', הלכה ב', 42 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ג', פרק א', הלכות ב'-ג', 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ד', פרק ב', הלכה א', 43 דקות (MP3, 15MB).

שיעור ה', פרק ב', הלכה ו', 41 דקות (MP3, 15MB).

טכניון, קבצי MP3, הועבר מקלטות:

שיעור א' - הלכה א', 18 דקות (7MB).

שיעור ב' - תשובה וכפרה, 55 דקות (19MB, חסרה תחילת ההקלטה).

אודיו, כ"ב באלול תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ה' בתשרי תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

טכניון, 39 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

קבצי MP3:

שיעור א' - פרק ג', סוגי תשובה, קיץ תשע"ג, 19 דקות (7MB).

שיעור ב' - פרק ד', קיץ תשע"ג, 24 דקות (9MB).

שיעור ג' - פרק ד', פסקה ח', קיץ תשע"ג, 30 דקות (11MB).

שיעור ד' - פרק ד', פסקה ט', כ"ו באלול תשפ"א, 20 דקות (5MB).

שיעור ה' - פרק י"ד, ד' בתשרי תשפ"ב, 20 דקות (5MB).

ראש יהודי, תשרי תשע"ב. 83 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', תשפ"א, 14 דקות (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אלול תשע"ד. 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באלול תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשרי תשע"ה, ישיבת הסדר רעננה, 43 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג', תשע"ה, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).