שיעורים נפרדים:

שיעור א', 26 דקות, טכניון (MP3, 20MB).

שיעור ב', ח' בתשרי תשס"ו, 26 דקות, טכניון (MP3, 10MB).

מכון מאיר, ז' בתשרי תשע"ז, 52 דקות. וידאו ואודיו.