להוריד את השיעור להאזנה, תש"ס, 60 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).