אודיו, סיון תשפ"ב, 10 דקות (MP3, 4MB). פודקאסט.

ט"ז באייר תשפ"ב, בית אורי, רמת גן, 121 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 39MB).

שבט תשפ"ב, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

שיחה לכבוד הוצאת ספרו של הרב נבון - "מדינה קטנה לעם גדול". כ"א באדר תשפ"א, 31 דקות, וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ט במרחשוון תשפ"א, 25 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שחוק, י"ז בכסלו תשנ"ח, מכון אורה, 46 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 16MB).

שיעור ב' - שחוק, תש"ס, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ג', אב תשס"ח, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ד' - הצחוק ביהדות - ראיון עם הרב, תשע"ט, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבת תש"פ, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

טבת תש"פ, 6 דקות. אודיו.

שיחות נפרדות:

שיחה א' - עזר שרקי – בין צרפת, אלג'יריה וציון, ח' בכסלו תשס"ח, 34 דק', מכון בן-צבי, י-ם (MP3, 6MB).
הרצאת הרב על סבו, עזר שרקי (Aïzer Cherki), בכנס לכבוד ההוצאה לאור של הספר
Yossef Charvit, "La France, l’élite rabbinique d’Algérie et la Terre Sainte au XIXème siècle - Tradition et Modernité", Honoré Champion – Sorbonne Paris IV, Paris, 2005

שיחה ב', ניסן תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיחה ב', כסלו תשע"ט, 5 דקות (אודיו).

אייר תשע"ח, בית שלום-יוחאי, י-ם, 110 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 39MB).

דיון עם הרב חיים נבון ואראל סג"ל. י"ח באדר תשע"ח, גבעת שמואל, 93 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 30MB).

כ"ח בטבת תשע"ח, בית אבי חי, 89 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 31MB).

אודיו, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

הטכניון, תשנ"ו. אודיו, 28 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 10MB).

וידאו. מכון מאיר, שבט תשע"ה, 1 דק'.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' - תשובת רשב"ץ על חלומות, 19 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ג', קיץ תשע"ג, 56 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 19MB).

7 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעור ב', תמוז תשע"ג, 8 דקות, שיחת הרב עם פרופ' שטרנגר (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ג' בשבט תשס"ט, 15 דקות. אודיו (MP3, 3MB).

י"א בשבט תשס"ט, 22 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

מרכז שורשים, י-ם, כ"ה באייר תשס"ז, 82 דקות. אודיו (MP3, 14MB).