שיעור בט' באב. 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

מכון מאיר, יום עיון בעינייני תשעה באב, ז' באב תש"ע, 52 דקות. וידאו ואודיו.

מכון מאיר, תשע"ו, וידאו ואודיו:

שיעור א', 52 דקות.

שיעור ב', 51 דקות.