שיעורים נפרדים:
שיעור א', ל' בסיון תשע"ח, מכון אורה, 52 דקות (וידאו).
שיעור ב', תשע"ט, 34 דקות (MP3, 12MB).
שיעור ג', שני חלקים, ח' וט"ו באדר א' תשע"ט, מכון אורה, 40 ו-44 דקות (וידאו).

קבצי MP3:
שיעור 1 (דף צ', עמוד א', כסלו תש"ס, 48 דקות, 6MB).
שיעור 2 (דף צ', עמוד ב', טבת תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 3 (דף צ', עמוד ב', שבט תש"ס, 52 דקות, 6MB).
שיעור 4 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 42 דקות, 5MB).
שיעור 5 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 54 דקות, 7MB).
שיעור 6 (דף צ"א, עמוד א', שבט תש"ס, 58 דקות, 7MB).
שיעור 7 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 56 דקות, 7MB).
שיעור 8 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 51 דקות, 6MB).
שיעור 9 (דף צ"א, עמוד ב', אדר א' תש"ס, 44 דקות, 5MB).
שיעור 10 (דף צ"ב, עמוד א', אדר א' תש"ס, 49 דקות, 6MB).
שיעור 11 (דף צ"ה, עמוד ב', אייר תש"ס, 46 דקות, 6MB).
שיעור 12 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 45 דקות, 5MB).
שיעור 13 (דף צ"ז, עמוד א', תמוז תש"ס, 51 דקות, 6MB).

לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.
מספר שיעורים מתחילת סדרת תשס"ד שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
שיעור 1, דף צ', עמוד ב', 48 דקות, 17MB.
שיעור 2, דף צ"ד, עמוד א', כ"ו בשבט תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 3, דף צ"ד, עמוד א', ג' באדר תשס"ד, 45 דקות, 16MB.
שיעור 4, דף צ"ד, עמוד א', י"ז באדר תשס"ד, 48 דקות, 17MB.
שיעור 5, דף צ"ז, עמוד א', י"ג באלול תשס"ד, 56 דקות, 20MB.
שיעור 6, דף צ"ז, עמוד א', כ"ז באלול תשס"ד, 47 דקות, 17MB.
שיעור 7, דף צ"ז, עמוד א', תורה ומדע, ה' בתשרי תשס"ה, 49 דקות, 14MB.
שיעור 8, דף צ"ז, עמוד א', ג' במרחשון תשס"ה, 55 דקות, 19MB.
שיעור 9, דף צ"ז, עמוד ב', כ"ד במרחשון תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 10, דף צ"ז, עמוד ב', ט' בכסלו תשס"ה, 51 דקות, 18MB.
שיעור 11, דף צ"ח, עמוד א', ט"ז בכסלו תשס"ה, 53 דקות, 19MB.
שיעור 12, דף צ"ח, עמוד א', ח' בטבת תשס"ה, 50 דקות, 18MB.
שיעור 13, דף צ"ח, עמוד א', ט"ו בטבת תשס"ה, 54 דקות, 19MB.

קבצי MP3:
שיעור 1 (81 דקות, 14MB).
שיעור 2 (78 דקות, 14MB).
שיעור 3 (79 דקות, 14MB).
שיעור 4 (82 דקות, 14MB).
שיעור 5 (51 דקות, 9MB).
שיעור 6 (74 דקות, 13MB).
שיעור 7 (71 דקות, 12MB).

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"א, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים, 28 דקות (MP3, 10MB).

מסכת סנהדרין, דף צ', עמוד ב'. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 64 דקות (MP3, 22MB).
שיעור ב', תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ג', א' באב תש"ע, 50 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).
שיעור ד' - תשע"ב, מכון מאיר (אודיו ווידאו):
חלק 1, ד' בכסלו תשע"ב, 47 דקות.
חלק 2, י"א בכסלו תשע"ב, 56 דקות.
שיעור ה', תשע"ט, מכון אורה, 2 חלקים: 49 ו-40 דקות (וידאו).

להוריד את השיעור להאזנה (MP3):
חלק א (36 דקות, 13MB),
חלק ב (51 דקות, 18MB).

מכון מאיר, יום עיון לתשעה באב בעינייני החורבן והמקדש, ז' באב תשס"ז, 54 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.