מכון מאיר, כ' בשבט תשע"א, 52 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

ראש יהודי, תש"ע. להוריד את השיעור להאזנה:
שיעור 1 (83 דקות, MP3, 30MB)
שיעור 2 (81 דקות, MP3, 29MB)

מכון אורה, אלול תשע"ח, שני שיעורים (57, 58 דקות). וידאו. אודיו: שיעור א' (MP3, 20MB), שיעור ב' (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, י"ג באייר תשע"ו, 32 דקות (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', י"ז באייר תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).
שיעור ב', 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).
שיעור ג', תשנ"ט, 71 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).
שיעור ד', 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ה', 36 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 13MB).
שיעור ו', תשס"ט, 86 דקות, מרכז מחניים (MP3, 31MB).
שיעור ז' - ספר הזהר על פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, תשע"א, 30 דקות, בית הכנסת "בית יהודה" (וידאו).
שיעור ח' - תורת הסוד ותולדותיה, תשע"ב, 60 דקות (MP3, 22MB).
שיעור ט', כ"ד בטבת תשע"ז, 6 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור י' - ל"ג בעומר, רבי שמעון בר יוחאי ותורת הנסתר, שיעור לחברי תנועת הנוער "עזרא", אייר תש"פ, 28 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).
שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו).
שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו).

אב תשע"א. 58 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 21MB).

לצפות בשיעורים:
איך הכל התחיל?, חורף תשע"א, 5 דקות.
גילגול נשמות, ניסן תשע"א, 6 דקות.
האם מהפכנות היא דבר מסוכן?, אייר תשע"א, 7 דקות.
האם אפשר להבין את אלוהים, אייר תשע"א, 4 דקות.
הספירות, סיון תשע"א, 3 דקות.
נשמתו של הצדיק, סיון תשע"א, 4 דקות.
גשמיותו של האל, סיון תשע"א, 5 דקות.
שמותיו של האל, סיון תשע"א, 4 דקות.
תורת האר"י, תמוז תשע"א, 5 דקות.
צימצום, אב תשע"א, 3 דקות.
עשר ספירות, אב תשע"א, 3 דקות.
הכתר והחכמה, אב תשע"א, 4 דקות.
חכמה ובינה, אב תשע"א, 3 דקות.
חסד, גבורה ותפארת, אב תשע"א, 4 דקות.
נצח והוד, אלול תשע"א, 4 דקות.
מידת המלכות, אלול תשע"א, 3 דקות.
גילוי שורש הדינים, אלול תשע"א, 3 דקות.
אצילות, בריאה, יצירה ועשיה, תשרי תשע"ב, 4 דקות.
נפש, רוח, נשמה, תשרי תשע"ב, 5 דקות.
אור פנימי ואור מקיף, חשון תשע"ב, 4 דקות.
עיגולים ויושר, חשון תשע"ב, 6 דקות.
ניצוצות, חשון תשע"ב, 4 דקות.
סתרי תורה, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
אור וכלי, כסלו תשע"ב, 4 דקות.
ספר היצירה ויש מאין, כסלו תשע"ב, 5 דקות.
האין, אדר תשע"ב, 4 דקות.
ספרא דצניעותא, אייר תשע"ב, 3 דקות.
סוד המלבוש, אייר תשע"ב, 2 דקות.
האדם הקדמון, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
ספירת הכתר, ניסן תשע"ב, 4 דקות.
קבלה באורות, ניסן תשע"ב, 3 דקות.
יש לנו גוף ונפש, תמוז תשע"ב, 5 דקות.
תרי"ג מצוות, אב תשע"ב, 4 דקות.
מידת הדין ומידת הרחמים, אייר תשע"ב, 3 דקות.

להאזין לשיחה, אב תשע"ו, 8 דקות.

וידאו, מכון מאיר, כ"ט באדר א' תשע"ט, 4 דקות. מתוך השיעור.

שיעורים נפרדים:
הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
כשרות, אירגון צהר והרבנות הראשית, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).
נאום הראי"ה קוק בועידה לסידור של הרבנות הראשית, תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, קבצי MP3.

בית ספר שדה חרמון, קיץ תשע"ג, 43 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).
שיחה ב' - הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
שיחה ג' - סנהדרין ומלך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו).
שיחה ד' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מסורת הפסיקה של חכמי אלג'יריה , תש"ס, כנס לכבוד הרב אברהם חזן, 31 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).
שיעור ב' - הלכה בעולמם של יהודי צפון אפריקה, כ"ב בניסן תשס"ז, י-ם, כנס לע"נ של הרב אברהם חזן, 21 דקות (MP3, 4MB).
שיעור ג', כ' בשבט תשע"ו, 50 דקות (וידאו).

שיעורים שנפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', ו' בשבט תשע"א, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - היחס הנפשי לחומרא ולקולא, י"ב בסיון תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' באדר א' תשע"ט. 31 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה (MP3, 11MB).

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט. 11 דקות. לצפות בשיחה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ט' בטבת תשע"ב, מכון מאיר, 55 דקות (אודיו ווידאו).
שיעור ב', טבת תשע"ט, 7 דקות (אודיו).

מכון מאיר, כ"ט במרחשוון תשע"ז, 5 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

מכון מאיר, ד' בכסלו תשע"ז, 6 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 6 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - חוני המעגל ומלחמת אחים, ו' בתמוז תשנ"ה, טכניון, 24 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).
שיעור ב', 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).
שיעור ג', ה' בכסלו תשע"ז, מכון מאיר, 5 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 5 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

מכון מאיר, י"ח בכסלו תשע"ז, 5 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג 62 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).
שיעור ב', ה' בכסלו תשע"ז, מכון מאיר, 7 דקות (וידאו ואודיו).

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 8 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).
שיעור ב', ה' בכסלו תשע"ז, 7 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

לצפות בוידאו, אב תשע"ז, 6 דקות.

מכון מאיר, כ"ג בשבט תשע"ז, 6 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

מכון מאיר, ה' בכסלו תשע"ז, 5 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

לצפות בוידאו, ניסן תשע"ז, 5 דקות.

לצפות בוידאו, ניסן תשע"ז, 5 דקות.

להוריד את השיעור להאזנה, תשס"ד, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

לצפות בוידאו, מרחשוון תשע"ח, 4 דקות.

לצפות בשיעור, ניסן תשע"ז, 4 דקות.

לצפות בוידאו, מרחשוון תשע"ח, 4 דקות.

שיעורים נפרדים:
שיעור א', ד' באב תשע"ז, מכון מאיר, 4 דקות (וידאו ואודיו).
שיעור ב' - מתוך הספר "שבחי האר"י", ה' באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (אודיו, MP3, 9MB).
שיעור ג' - כשהאר"י פגש את רבי יוסף קארו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

לצפות בוידאו, מרחשוון תשע"ח, 5 דקות.

מכון מאיר, י"א בסיון תשע"ז, 4 דקות. לצפות בשיעור או להורידו להאזנה.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ב', כ"ח באב תשע"ד, יום עיון במשנת הרב הנזיר, י-ם, 10 דקות (וידאו). הקלטת יום העיון בשלמותו.
שיעור ג' - התכתבות הרב הנזיר עם הרבי מלובביץ' בענייני הנבואה, ט"ו בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א' - חידושים ממר שושני, כ"ה באדר תשע"ח, בית שלום יוחאי, י-ם, 28 דקות (וידאו).
שיעור ב' - תורות נפלאות ממר שושני, ה' בטבת תש"פ, בית שלום יוחאי, י-ם, 18 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:
שיחה א' - הרבי מלובביץ', משיח, גולה וגאולה, תמוז תשע"ז, 9 דקות (אודיו).
שיעור ב' - התכתבות הרב הנזיר עם הרבי מלובביץ' בענייני הנבואה, ט"ו בתמוז תשע"ז, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

לצפות בוידאו, מרחשוון תשע"ח, 2 דקות.