שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשס"ח, 78 דקות, ראש יהודי (MP3, 14MB).

שיעור ב', כ"ו בחשון תשע"ב, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג', תשע"ב, 53 דקות, שוויץ (MP3, 19MB).

שיעור ד', תשע"ו, 56 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ה', י"ד בסיון תשע"ו, מכון אורה, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ו' - הזכרת יציאת מצרים בלילות, שו"ת, כ"ו במרחשוון תשפ"ג, ישיבת בית אל, 112 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 39MB).

וידאו, כ"ה בשבט תש"פ, 3 דקות. מתוך שיעור במכון מאיר.

בית שלום יוחאי, י-ם, אדר א' תשע"ט, 9 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 3MB).

גב"ש, ד' בניסן תשע"ח. 15 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

מכון מאיר, כ"ד בסיון תשע"ז, 4 דקות. וידאו. מתוך שיעור.

מכון מאיר, ט' בשבט תשע"ז, 1 דק'. לצפות בשיעור.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 59 דקות (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב' - תפילה - מה ההגיון בה?, כנס בכל לבבך תשע"ו, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

להוריד את השיעור להאזנה, הושענא רבה תשנ"ז, ירושלים, 75 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 27MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר תשע"ה. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, 3 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ב' - הפרשה הראשונה של קריאת שמע, ז' באב תשע"ד, 56 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ג' - הפרשה השניה של קריאת שמע, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, 1MB).

שיעור ד':
חלק 1, ז' בתמוז תשע"ב, 57 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).
חלק 2, י"ד בתמוז תשע"ב, 53 דקות, מכון מאיר (וידאו ואודיו).

שיעור ה' - הפרשה השניה של קריאת שמע, תמוז תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ו' - מתוך הספר "אור לנתיבתי" לרצי"ה קוק, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

תשס"ד. להוריד את השיעור להאזנה, 53 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, יום עיון לקראת תשעה באב, ז' באב תשע"א, 49 דקות. לצפות בשיעור או להוריד אותו להאזנה.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - תפילה על פי כוונות, תשרי תשע"ב, 4 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

טכניון, 59 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב בסיון תשנ"ח, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב', תש"ס, 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

מתוך סדרת השיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ.

תפילה לפני צרה שלא תבוא, תפילה בתענית, כ"ז בסיון תש"פ, 19 דקות (7MB).

מעלת התפילה בתענית, ד' תמוז תש"פ, 24 דקות (9MB).

מעלת התפילה בתענית, י"א בתמוז תש"פ, 23 דקות (8MB).

לצפות בשיעור. מכון מאיר, ז' בשבט תשע"ה, 1 דק'.

כ"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

להוריד את השיעור להאזנה, י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ג', כ"ט באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).