וידאו ואודיו:

סדרת תשס"ה

סדרת תשס"ו

סדרת תשע"ב

סדרת תשע"ג

אורות ישראל - סדרת תשפ"ג

שיעורים נפרדים מתחילת סדרת תשס"ו שלא מופיעים בערוץ מאיר (קבצי MP3):
          שיעור 1, פסקה א', השיעור הראשון בסדרה (54 דקות, 20MB).
          שיעור 2, פסקה ח', (52 דקות, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', קיץ תשנ"ב, טכניון, 42 דקות (MP3, 15MB, הועבר מקלטת).

שיעור ב', ל' בסיון תשע"ו, מכון אורה, 49 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 17MB).

תשנ"ג, טכניון, 7 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 3MB).

מכון אורה, ח' באדר תש"פ, 45 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ז במרחשוון תשנ"ה, טכניון, 15 דקות (הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה, MP3, 5MB).

שיעור ב', כ' בסיון תשע"ז, מכון אורה, 51 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תמוז תשע"ד. 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך מאמר הראי"ה קוק "למלחמת הדעות והאמונות" בספר "אורות". שיעורים נפרדים:

שיעור א', תמוז תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - איך מתווכחים עם דעות שונות?, ח' באלול תשע"ו, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

שיעור ג', כ"ט בסיון תש"פ, מכון אורה, 50 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

י"ב בשבט תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באייר תשע"ח, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

י"ט בשבט תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', י"ב באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', י"ח באייר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

אודיו, כ' בתמוז תשע"ז, 32 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, כ"ח בניסן תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

ד' בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תמוז תשע"ד. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מתוך הספר "עולת הראיה", סיון תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. מתוך הספרים "מוסר אביך" ו"עולת ראיה".

שיעור א' - חשיבות נוסח תפילה, פעולת תפילה, אדר א' תשע"ד, 23 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - תפילה מהרגש ומהשכל, אדר א' תשע"ד, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

אודיו, תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות (MP3, 9MB).

מתוך הספר "עולת ראיה" לראי"ה קוק. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, י"ג בתמוז תשע"ז, 29 דקות (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשע"ד, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ג', תשע"ח, מתוך סדרת שיעורים על "מאמרי הראי"ה".
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 10 דקות (2MB).
חלק ג', 10 דקות (4MB).
חלק ד', 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ח. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

תשס"ד, 57 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז באלול תשע"ו, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 9 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ט.
חלק 1, 10 דקות (2MB).
חלק 2, 2 דקות (1MB).

שיעור ב', א' באדר ב' תשפ"ב, 13 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 8 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (MP3, 2MB).

נאום הראי"ה קוק באסיפה לעזרת יהודי רוסיה. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

מספד הראי"ה קוק לברון רוטשילד. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

על ברון רוטשילד. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 7 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

על מהלכי הגאולה. ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 8 דקות. אודיו (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו, 10 דקות (2MB).

שיעורים נפרדים, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.

שיעור א', תשע"ט:
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 7 דקות (1MB).

שיעור ב', כ"ז בניסן תשפ"א, 25 דקות (6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 6 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו, 10 דקות (2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ' 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. אודיו, תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

כ"ד בשבט תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ג' באלול תשפ"ב, בית הרב קוק, 36 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

כ"ב באב תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

י"ט בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

א' באב תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

דיון בין הרב אורי שרקי והרב משה ויינר, תמוז תשע"ח, 80 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 28MB).

י"ז בטבת תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

תשע"ב, 52 דקות. אודיו (MP3, 19MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', מתוך "פנקסי הראי"ה", חלק ג', דף קנד. תשע"א, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ב', מתוך "פנקסי הראי"ה", פינקס י"ג, פרק כ"ג, ט"ו בכסלו תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באלול תשס"ח, מכון מאיר, 50 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', ג' באלול תש"פ, מכון מאיר, 46 דקות (וידאו ואודיו).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באייר תשע"ח, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ד בשבט תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. (MP3, 11MB).

שיעור ב', ז' בשבט תשפ"ג, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB). מתוך שו"ת בגבעת שמואל.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ב, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ג', ב' בתמוז תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ד' - פרק בהלכות ציבור (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו, אודיו).

שיעור ב', כ"ו בטבת תשע"ג, מכון מאיר, 48 דקות (וידאו, אודיו).

מכון מאיר, א' באלול תשע"ו, 50 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 26 דקות (MP3, 10MB). אודיו.

מכון מאיר, ב' באלול תשס"ז, 51 דקות. וידאו ואודיו.

ה' בתשרי תשפ"ג, בהי"כ "בית יהודה", י-ם, 15 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

טכניון, 39 דקות. אודיו (MP3, 14MB, הועבר מקלטת, חסר סוף ההקלטה).

קבצי MP3:

שיעור א' - פרק ג', סוגי תשובה, קיץ תשע"ג, 19 דקות (7MB).

שיעור ב' - פרק ד', קיץ תשע"ג, 24 דקות (9MB).

שיעור ג' - פרק ד', פסקה ח', קיץ תשע"ג, 30 דקות (11MB).

שיעור ד' - פרק ד', פסקה ט', כ"ו באלול תשפ"א, 20 דקות (5MB).

שיעור ה' - פרק י"ד, ד' בתשרי תשפ"ב, 20 דקות (5MB).

ראש יהודי, תשרי תשע"ב. 83 דקות. אודיו (MP3, 30MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', תשפ"א, 14 דקות (MP3, 3MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אלול תשע"ד. 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באלול תש"ס, 58 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תשרי תשע"ה, ישיבת הסדר רעננה, 43 דקות (MP3, 20MB).

שיעור ג', תשע"ה, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

בית הכנסת "בית יהודה", ירושלים, תשע"ב, 17 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

כ"ז באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

י"ב באב תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', ו' באלול תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ג', כ"ט באלול תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 8 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.

שיעור א', תשע"ט:
חלק א', 10 דקות (2MB).
חלק ב', 7 דקות (1MB).

שיעור ב', כ"ז בניסן תשפ"א, 25 דקות (6MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

מכון אורה, ט' בסיון תשע"ו, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. כ' באייר תשע"ו, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשס"ח, 79 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב', אב תשע"ז, כנס נחלים, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ג', תשע"ז, כולל ישורון, 43 דקות (MP3, 6MB).

שיעור ד', תשע"ט, כולל ישורון, 38 דקות (MP3, 14MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מודעה של הרצי"ה קוק בעניין בעלותינו על ארץ ישראל, י"ג בכסלו תשס"ו, מכון מאיר, 45 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - הראי"ה קוק על "וכיפר אדמתו עמו", ה' באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", 19 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ג', א' באלול תשע"ה, מכון מאיר, 51 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ד', אלול תשע"ה, כולל ישורון, 40 דקות (MP3, 14MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', תשע"ג, 25 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב':
חלק 1, כ"ה באייר תשפ"א, 22 דקות (MP3, 5MB).
חלק 2, י"ז בסיון תשפ"א, 18 דקות (MP3, 4MB).
חלק 3, כ"ד בסיון תשפ"א, 26 דקות (MP3, 9MB).
חלק 4, ח' בתמוז תשפ"א, 23 דקות (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ, 6 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

כ"ו באייר תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

מתוך הספר "משפט כהן". ג' באדר א' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך הספר "ערפילי טוהר", 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב' - הקרבנות במשנת הרב קוק, ג' באלול תשס"ט, מכון מאיר, 59 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ג' - קורבן תמיד, מתוך "עולת ראיה", תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ד' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 31 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ב', כ"א באדר תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. אודיו (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', אלול תשע"ה, 28 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 10MB).

שיעור ב' - הלאומיות והאוניברסאליות במשנת הרב קוק, ג' באלול תש"פ, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מכירת יוסף, הרב קוק על עבדות, 21 דקות (וידאו ואודיו).

שיעור ב', כ"ו בשבט תשפ"ב, ביה"כ "יתה יהודה", י-ם, 20 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

בית הרב קוק, ג' באלול תשפ"א, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', תשע"ב, 22 דקות (וידאו). אודיו (8MB).

שיעור ב', ז' במרחשוון תשע"ח, 31 דקות (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

י"ז בטבת תשס"ט, 70 דקות. אודיו (MP3, 13MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ב', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ג', י"א בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 27 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ל' בתשרי תשע"ח, 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך הספר "בשמן רענן", מרחשוון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 7MB).

שיעור ב' - מתוך הספר "מדבר שור", תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 13 דקות (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ד במרחשוון תשע"ח, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

כסלו תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בכסלו תשע"ח. 32 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', טבת תשע"ד, 25 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב' - על מהלכים כפולים במציאות (מתוך "שמועות הראי"ה"), ח' בטבת תשע"ז, 26 דקות (MP3, 9MB).

שיעור ג' - הראי"ה קוק על ירידת יעקב ובניו למצרים, ד' בטבת תשע"ח, 27 דקות (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בטבת תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', י"ג בטבת תשפ"א, 22 דקות (וידאו). אודיו, (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בטבת תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב בטבת תשע"ז, 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' בטבת תשע"ו, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א'. תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ' בטבת תשפ"ב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ה בטבת תשע"ח, 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 12 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

בית הכנסת "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 33 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ו בשבט תשפ"ג, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 22 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 24 דקות (MP3, 9MB). אודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 26 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

י"ז באדר א' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ד באדר א' תשע"ט, 28 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אדר ב' תשע"ד. 18 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ד' באייר תשפ"א, 14 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 19 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, אייר תשע"ד. 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בסיון תשע"ח. 31 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

י"א בסיון תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. אודיו, (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, סיון תשע"ד. 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

. כ"ה בסיון תשע"ה, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB),

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט"ז בתמוז תשע"ח, 24 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ט' בתמוז תשע"ו, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ג בתמוז תשע"ח, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ט באב תשע"ח, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ו' באלול תשע"ח, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ' באלול תשע"ו, 25 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' בתשרי תשע"ז, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' באייר תשע"ה, 19 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ב' בניסן תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ב באדר תשע"ח, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"א בניסן תשע"ז, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מתוך "מאמרי הראי"ה". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א, 20 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 16MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

כ"ד באדר תשפ"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"ב באדר ב' תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ב', ז' בניסן תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 24 דקות (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ' 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ה' באייר תשע"ו, 30 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 33 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 8 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט. אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. תשנ"ט, 55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז באלול תשע"ו, 23 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', ט"ז בסיון תשע"א, מכון אורה, 52 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 18MB).

שיעור ג', תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם:
חלק 1, 10 דקות (2MB).
חלק 2, 4 דקות (1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מתוך "אורות התשובה", רצי"ה קוק על כתיבת התורה ע"י משה, י"ב בתשרי תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", 27 דק' (MP3, 7MB).

שיעור ב' - ראי"ה קוק על סוכות, הימים בין יה"כ לסוכות, קריאת התורה ביום ד' של סוכות (מתוך "עולת ראיה"), י"ד בתשרי תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", 22 דק' (MP3, 5MB).

שיעור ג' - מתוך "עולת ראיה", י"א בתשרי תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 14 דקות (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 9 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

כסלו תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ט, 10 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

י"ב בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, א' באדר ב' תשע"ט, 24 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר תש"פ, 21 דקות. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ב' - בסוד המגילה, 44 דקות (MP3, 16MB).

שיעור ג', אדר ב' תשע"ד, ,ביה"כ "בית יהודה" י-ם, 21 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ד' - בסוד המגילה, ח' באדר ב' תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 20 דקות (MP3, 7MB).

שיעור ה' - פורים וקדושה, ח' אדר ב' תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 16 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 4MB).

אייר תשפ"ג, כנס השקת ספרה של ד"ר אסתר קמרון, מכון התורני לנשים "מתן", 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

על ההיבט הפרטי של ברית המילה. אדר ב' תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 6MB).

דברי הרב בפסטיבל "ניגונים בצדק", ב' בטבת התשפ"א, 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

מתוך שיעורים על מאמרי הראי"ה (ביה"כ "בית יהודה", י-ם):

הנדיב הידוע, תשע"ט.

מספד יחיד, תשע"ט.

הברון בנימין רוטשילד, תש"פ.

בית שלום-יוחאי, י-ם, אלול תשע"ט, 32 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, כ"ז בטבת תשע"ט, 27 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' במרחשוון תשע"ט, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

טכניון, תשנ"א, 58 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

אלול תשע"ד, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שלושה שיעורים (30, 27, 25 דקות). וידאו.
אודיו (MP3):

שיעור א' (11MB).

שיעור ב' (10MB).

שיעור ג' (9MB).

מרכז מחניים, תשס"ט. 87 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

מתוך הספר "דעת כהן". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 31 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 11MB).