לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה - כולל השיעורים החדשים בסדרות השיעורים המתמשכות.

Chevat 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

י"ב בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות. אודיו (MP3, 5MB).

Chevat 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ז' בשבט תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות (MP3, 11MB).

שיעור ב', כ"ז בסיון תשע"ז, מכון אורה, 54 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 19MB).

שיעור ג', ה' בשבט תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

כ"ז בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 1 דק'. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 11 min. Video, audio (MP3, 4MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א'. תשע"א, 26 דקות (MP3, 10MB).

שיעור ב', כ' בטבת תשפ"ב, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

פודקאסט "צוללים לישראליות" של אתר סרוגים, י"ב בטבת תשפ"ב, 34 דקות. אודיו (MP3, 12MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בטבת תשע"ט, 29 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב', י"ג בטבת תשפ"א, 22 דקות (וידאו). אודיו, (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - הפמיניזם של בנות צלפחד, י"ד בתמוז תשס"ט, 1 דק' (וידאו ואודיו).

שיעור ב' - בנות צלפחד, שמות גלותיים ושמות של התחדשות, סיון תשע"ה, 3 דקות, (וידאו).

שיעור ג' - בנות צלפחד, יוסף והזהות היהודית, אזכרת אסתר הורגן הי"ד, ה' בטבת תשפ"ב, 24 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

ו' בטבת תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 22 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

Tevet 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים משנים שונות על
- מהי הסיבה העיקרית לחנוכה - עצמאות המדינית או נס פך השמן? מהי המצווה העיקרית של חנוכה - הלל או הדלקת נרות?
- למה חוגגים את חנוכה בכ"ה בכסלו?
- איך פרץ מרד החשמונאים?
- מאיפה באה מצוות הדלקת נרות חנוכה? ברכה על הדלקת נרות חנוכה.
- "להשכיחם מתורתך": יוון נגד ישראל.
- מלכות החשמונאים הכהנים.
לצפות בשיעורים או להוריד אותם להאזנה.

כ"ט בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 29 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 7MB).

כסלו תשפ"ב, כולל ישורון, י-ם, 41 דקות. אודיו (MP3, 15MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 9 min. Video, audio (MP3, 3MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 3 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 1MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 8 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', תשנ"ה, ערוץ 7, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים", ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 7 min. Video, audio (MP3, 3MB).

שיעורים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם.

שיעור א', י"ג בכסלו תשע"ח, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעור ב', ט"ו בכסלו תשפ"ב, 30 דקות (MP3, 7MB).

כ"ט במרחשוון תשפ"ב, מכון מאיר, 5 דקות. סוד הדורמיטא, משברי מעבר וסבלנות - וידאו. מתוך שיעור.

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

ח' בכסלו תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 18 דקות. אודיו (MP3, 4MB).

שיערים נפרדים בביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 8MB).

שיעור ב', כסלו תשע"ה. 17 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

Kislev 5782, Canal Shofar, 13 min. Video, audio (MP3, 5MB).

Markhechvan 5782, Canal Shofar, 16 min. Video, audio (MP3, 6MB).

שיעורים נפרדים ביה"כ "בית יהודה", י-ם:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 30 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב'
חלק 1, כ"ג במרחשוון תשפ"ב, 20 דקות (MP3, 5MB).
חלק 2, א' בכסלו תשפ"ב, 14 דקות (MP3, 3MB).

מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". מרחשוון תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם.
וידאו, אודיו (MP3): חלק 1 (3 דקות, 1MB), חלק 2 (7 דקות, 3MB).

Markhechvan 5782, Canal Shofar, 10 min. Video, audio (MP3, 4MB).

מרחשוון תשפ"ב, 13 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 5MB).

שיעורים נפרדים:

תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).

תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

סדרת תשע"ו, מכון מאיר.

תשפ"ב, ט"ז במרחשוון תשפ"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).