וידאו, כ״ה בסיון תשע״א, מכון מאיר, 3 דקות. מתוך שיעור.

אודיו, אייר תשפ"א, 10 דקות (MP3, 4MB).

שיעורים נפרדים:

הספר "תפארת ישראל" למהר"ל מפראג על הלשון הארמית

שיעור א', תשס"ד, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מרחשוון תשע"ה, 10 דקות. אודיו.

שיעור ב', כסלו תשע"ה, 11 דקות. אודיו.

תשס"ב. להוריד את השיעור להאזנה, 59 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 21MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', כ"א בתמוז תשנ"ה, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 2MB).

שיעור ב', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג', כ"ג בתמוז תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (MP3, 7MB).

תשס"א. אודיו, 63 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ראש יהודי:
חלק 1, שבט תש"ע, 73 דקות (MP3, 18MB).
חלק 2, אדר תש"ע, 76 דקות (MP3, 18MB).

שיעור ב', תשע"ב, 39 דקות (MP3, 14MB).

שיעור ג', קיץ תשע"ג, 61 דקות, בית ספר שדה חרמון (MP3, 22MB).

אודיו, ט"ז באייר תשס"ג, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קריאת כיוון, אלול תשע"ב, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ב' - נקודות למחשבה, אלול תשע"ב, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ב', ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 12 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).

שיעור ג', י"א בכסלו תשפ"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 21 דקות (MP3, 8MB).