ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג, 35 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 13MB).

תשס"א, 63 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 22MB).

הראי"ה קוק על ציצית.
שיעורים נפרדים נוספים:
שיעור א', תשס"א, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

תשס"א, 59 דקות. אודיו (MP3, 21MB, הועבר מקלטת).