שיעורים נפרדים:

שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ג', תשע"ב, 59 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד', שבט תשע"ה, ערוץ מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעור ה' - היהודים מורידים את הגשם, ה' במרחשוון תשע"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

ראש יהודי, סתיו תשע"א, 87 דקות. אודיו (MP3, 31MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשס"ט, 41 דק'. וידאו ואודיו.

ב' בשבט תשס"ח, 1 דק'. וידאו ואודיו.

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 56 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' - הערך הרוחני של טיול, תשרי תשע"ה, 10 דקות (אודיו).

שיעור ג' - טיול בחו"ל?, אלול תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

תשס"ד. 52 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, ט"ז בסיון תשע"ב, 57 דקות. וידאו ואודיו.

תשס"א, 54 דקות. אודיו (MP3, 19MB, הועבר מקלטת). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

תשס"א, 61 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 21MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. וידאו ואודיו.