שיעורים נפרדים:

שיעור א', 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ב', תש"ס, 54 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.

שיעור ג', תשע"ב, 59 דקות (MP3, 21MB).

שיעור ד', שבט תשע"ה, ערוץ מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעור ה' - היהודים מורידים את הגשם, ה' במרחשוון תשע"ז, מכון מאיר, 2 דקות (וידאו). מתוך שיעור.

ראש יהודי, סתיו תשע"א, 87 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 31MB).

מכון מאיר, ליל הושענא רבה תשס"ט, 41 דק'. וידאו ואודיו.

ב' בשבט תשס"ח, 1 דק'. וידאו ואודיו.

חיפה, כ"ז בתשרי תשס"ח, 56 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 10MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 49 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

שיעור ב' - הערך הרוחני של טיול, תשרי תשע"ה, 10 דקות (אודיו).

שיעור ג' - טיול בחו"ל?, אלול תשע"ט, 6 דקות (אודיו).

תשס"ד. 52 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

מכון מאיר, ט"ז בסיון תשע"ב, 57 דקות. וידאו ואודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ז במרחשוון תשע"ט, 26 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 9MB).

מכון מאיר, ה' בחשון תשע"ב, 49 דקות. וידאו ואודיו.