שיחות נפרדות:

שיחה א' - שמחה בתקופת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ב' - תספורת בספירת העומר, אייר תשע"ו, 6 דקות.

שיחה ג' - ספירת העומר, חוצפה והשגחה, אייר תשע"ח, 4 דקות.

שיחה ד', י"ז בניסן תשע"ט, רדיו 103FM, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיחה ה', י"ב באייר תשס"ט, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', 46 דקות (חסרים התחלה וסוף ההקלטה, MP3, 11MB).

שיעור ב', 64 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 23MB).

שיעור ג', ב' באייר תשפ"א, מכון אורה, 49 דקות (וידאו).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - מות תלמידי רבי עקיבא ומדוע לא מתגלחים בספירת העומר, א' באייר תשס"ז, 20 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעור ב' - מות תלמידי רבי עקיבא, ד' באייר תשס"ט, 17 דקות, דברי הרב בהזכרה לאביו ז"ל (MP3, 3MB).

שיעור ג' - תלמ' רבי עקיבא, הלל ביום העצמאות, ו' באייר תשס"ט, בה"כ אחוה, ק. מוצקין, 49 דק' (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ד', י"ז באייר תשע"ב, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:

שיחה א' - בר כוכבא - גיבור או אנרכיסט?, שיחה בין הרב אורי שרקי לבין פרופ' קרלו שטרנגר. אייר תשע"ב, 18 דקות.

שיעור ב' - בר כוכבא או בר כוזיבא?, א׳ באב תשע״ג, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

וידאו, כ״א באייר תשע״ו, מכון מאיר, 1 דק' (וידאו). מתוך שיעור.

ראש יהודי, אייר תש"ע, 83 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

תשס"ג, 33 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).

מכון מאיר, ב' באייר תשס"ז, 2 דק'. לצפות בוידאו.

שיעורים נפרדים בערוץ אורות (וידאו):

י"ב לעומר - הוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.

י"ג לעומר - יסוד שבגבורה, ניסן תשע"ב, 3 דקות.

י"ד לעומר - מלכות שבגבורה, ניסן תשע"ב, 2 דקות.

ט"ז לעומר - גבורה שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.

י"ז לעומר - תפארת שבתפארת, אייר תשע"ב, 2 דקות.

ל"ז לעומר - גבורה שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.

ל"ט לעומר - נצח שביסוד, אייר תשע"ב, 2 דקות.

מ"א לעומר - יסוד שביסוד, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ד לעומר - גבורה שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ה לעומר - תפארת שבמלכות, אייר תשע"ב, 3 דקות.

מ"ו לעומר - נצח שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

מ"ז לעומר - הוד שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

מ"ט לעומר - מלכות שבמלכות, סיון תשע"ב, 3 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ' 7 דקות. אודיו (MP3, 2MB).