כ"ז בתמוז תשפ"א, ישיבת ירושלים לצעירים, 51 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 18MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', טכניון, י"ז בתמוז תשנ"ג, 7 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

שיעור ב', ערוץ תכלת, 20 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 7MB).

שיעור ג', תמוז תשע"ד, 7 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 3MB).

שיעור ד', תשע"ח, כולל ישורון, 42 דקות (MP3, 15MB).

כ"ז בתמוז תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 32 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ברדיו (ערוץ 7, תשנ"ה). 5 דקות. אודיו (MP3, 2MB).

מתוך הספר "פרי צדיק". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 26 דק'. אודיו (MP3, 10MB).

תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

מכון מאיר, י"ז בתמוז תש"ע, 53 דקות. וידאו, אודיו.

סוגיה במסכת תענית, דף כ"ח, עמוד ב'. תמוז תש"ס, 56 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

וידאו. מכון מאיר, ז' בשבט תשע"ה, 1 דק'.

מתוך סדרת השיעורים בביה"כ "בית יהודה", י-ם, תש"פ.

תפילה לפני צרה שלא תבוא, תפילה בתענית, כ"ז בסיון תש"פ, 19 דקות (7MB).

מעלת התפילה בתענית, ד' תמוז תש"פ, 24 דקות (9MB).

מעלת התפילה בתענית, י"א בתמוז תש"פ, 23 דקות (8MB).