ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח, תשע"ד. לצפות בשיעורים:

שיעור א', 4 דקות.

שיעור ב', 5 דקות.

שיעורים ברדיו (ערוץ 7):

שיעור א' - תשובה וחודש אלול, י"א באלול תשנ"ה, 3 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ב' - עשרת ימי תשובה, ה' בתשרי תשנ"ו, 4 דקות (MP3, 2MB).

שיעור ברדיו. 8 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (הועבר מקלטת, MP3, 3MB).

ראש יהודי, אלול תשס"ט, 82 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 19MB).

מדרשה לבנות, ו' באלול תשס"ז, 51 דקות, (MP3, 9MB). להוריד את השיעור להאזנה.