שיעורים משנים שונות:

סדרת שיעורים תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. קבצי MP3.

סדרות שיעורים תשס"ו, תשע"ד - מכון מאיר (וידאו).

שיעורים משנים שונות:

סדרת תשנ"ח - הועברה מקלטות, קבצי MP3:
שיעור 1 (54 דקות, 13MB).
שיעור 2 (59 דקות, 14MB).
שיעור 3 ( 53 דקות, 13MB).

שיעור תשע"ו, ביה"כ "בית יהודה", י' במרחשון תשע"ו, 31 דקות (MP3, 11MB).

סדרת תשע"ו - מכון מאיר.

שיעורים נפרדים:

שיעור תשנ"ח, 52 דקות (MP3, 18MB).

שיעור תשע"ג, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

סדרת תשע"ו, מכון מאיר.