מתוך הספר "עין איה" על מסכת ברכות. אודיו, תשנ"ט, 55 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', ביה"כ "בית יהודה", י-ם. 18 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 9MB).

שיעור ב', תשע"א, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 23 דקות (MP3, 8MB).

שיעור ג', תשע"ב, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 17 דקות (MP3, 6MB).