תשס"ג. להוריד את השיעור להאזנה, 51 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).

מוסד הרב קוק, תשס"א. להוריד את השיעור להאזנה, 50 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 15MB).

הושענא רבה תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 63 דקות. אודיו (MP3, 22MB).

להוריד את השיעור להאזנה, מרחשוון תשנ"ו, מכון מאיר, 12 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 4MB).

הושענא רבא, תשע"א. 68 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 25MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשנ"ד, טכניון (הועבר מקלטת, MP3):
חלק 1, 51 דקות (18MB).
חלק 2, 10 דקות (4MB).
שיעור ב', 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

לצפות בשיעורים:
פרק א' - שאול ויהונתן הנאהבים והנעימים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ב' - המלוכה בחברון והמלחמה בגבעון, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ג' - בלי מוסריות אין מלכות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ד' - לטפל בפושעים בקשיחות, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ה' - ייעוד עם ישראל להיות אוניברסליים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק ו' - לתת כבוד לשכינה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ז' - קודם ביסוס המלוכה, אחר-כך אוניברסליות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט' - כלב מת, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"א - התערבות ההשגחה, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק י"ג - שרשרת האסונות, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק ט"ו - ירושלים לב העולם, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ז - אחיתופל היועץ המעולה, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק י"ט - לתת מקום לכולם, אפילו למתנגדים, כסלו תשע"ו, 2 דקות.
פרק כ"א - למנוע חילול השם, כסלו תשע"ו, 3 דקות.
פרק כ"ג - צור ישראל, כסלו תשע"ו, 3 דקות.