שיעורים נפרדים:
הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
כשרות, אירגון צהר והרבנות הראשית, אדר תשע"ח, 4 דקות (אודיו).
נאום הראי"ה קוק בועידה לסידור של הרבנות הראשית, תש"פ, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, קבצי MP3.

בית ספר שדה חרמון, קיץ תשע"ג, 43 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 15MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 62 דקות (MP3, 22MB).
שיחה ב' - הרבנות הראשית - הסנהדרין של ימינו?, ניסן תשע"ג, שיחת הרב עם פרופ' קרלו שטרנגר. 16 דקות (וידאו).
שיחה ג' - סנהדרין ומלך, 3 דקות, אב תשע"ה (וידאו).
שיחה ד' - סנהדרין, כסף ועצמאות התורה, כסלו תשע"ו, 11 דקות (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - מסורת הפסיקה של חכמי אלג'יריה , תש"ס, כנס לכבוד הרב אברהם חזן, 31 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 11MB).
שיעור ב' - הלכה בעולמם של יהודי צפון אפריקה, כ"ב בניסן תשס"ז, י-ם, כנס לע"נ של הרב אברהם חזן, 21 דקות (MP3, 4MB).
שיעור ג', כ' בשבט תשע"ו, 50 דקות (וידאו).

שיעורים שנפרדים משנים שונות:
שיעור א', תש"ס, 56 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).
שיעור ב', ו' בשבט תשע"א, 51 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשס"ג, 57 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 20MB). הקלטה אחרת של אותו שיעור.
שיעור ב' - היחס הנפשי לחומרא ולקולא, י"ב בסיון תשע"א, 55 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).

כ"ד בשבט תשע"ח, ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 30 דקות. להוריד את השיעור להאזנה (MP3, 11MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:
שיעור א', תשע"ב, 25 דקות (MP3, 9MB).
שיעור ב', כ"ה בסיון תשע"ו, 28 דקות (MP3, 10MB).
שיעור ג', ב' בתמוז תשע"ו, 30 דקות (MP3, 11MB).
שיעור ד' - פרק בהלכות ציבור (המאמר של הראי"ה קוק), תשע"ט, ביה"כ "בית יהודה", י-ם (אודיו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' ביה"כ "בית יהודה", י-ם, 28 דקות (וידאו, אודיו).
שיעור ב', כ"ו בטבת תשע"ג, מכון מאיר, 48 דקות (וידאו, אודיו).