מתוך סדרת השיעורים "ליקוטי נבוכים". כסלו תשפ"ב, ביה"ס "בית יהודה", י-ם. 4 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 2MB).

אודיו, תשע"ו, 3 דקות (MP3, 1MB). מתוך הסדרה.

מכון מאיר, כ"ב במרחשוון תשע"ז, 2 דקות, וידאו. מתוך השיעור.

מכון אורה, אלול תשע"ח, שני שיעורים (57, 58 דקות). וידאו. אודיו: שיעור א' (MP3, 20MB), שיעור ב' (MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם. אודיו, י"ג באייר תשע"ו, 32 דקות (MP3, 12MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קבלה לעם - מתוך תשובת רשב"ש, 22 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב' - מי יכול ללמוד קבלה?, חורף תשע"א, 5 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 2MB).

שיעור ג' - דרכי לימוד בקבלה, סיון תשע"א, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

אב תשע"א. 58 דקות. אודיו (MP3, 21MB).

להאזין לשיחה, אב תשע"ו, 8 דקות.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ד, 18 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ג. 24 דק'. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב באייר תשע"ח, 29 דקות. אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 28 דקות. אודיו (MP3, 10MB).