שבט תשפ"ג, ערוץ טוב, 21 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 8MB).

מתוך הספר "מים חיים". ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י' בשבט תשע"ח. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

55 דקות. אודיו (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, י"ב בשבט תשע"ט. 25 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, שבט תשע"ד. 26 דקות. וידאו, אודיו (MP3, 10MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"א. 29 דקות. אודיו (MP3, 11MB).

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", ט' בשבט תש"ע, 26 דקות. וידאו ואודיו.

שיעורים נפרדים:

שיעור א' - שירת הים, אדר תשע"ה, 2 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).

שיעור ב' - ירידת המן, אדר תשע"ה, 3 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 1MB).