ביה"כ "בית יהודה", י-ם. שיעורים נפרדים:

שיעור א', ג' באדר א' תשע"ט, 31 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 11MB).

שיעור ב':
חלק 1, ג' באדר תשפ"ג, 23 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 6MB).
חלק 2, י' באדר תשפ"ג, 19 דקות (וידאו). אודיו (MP3, 5MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, ג' באדר א' תשע"ו. 26 דקות. אודיו (MP3, 9MB).

ביה"כ "בית יהודה", י-ם, תשע"ב, 18 דקות (MP3, 7MB). אודיו.

מכון מאיר, תוכנית "נפגשים בפרשה", א' באדר תש"ע, 25 דקות. וידאו ואודיו.