שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות.
שיעור ב' - המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).
שיעור ג' - חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).
שיעור ד' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים משנים שונות:
שיעור א', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.
שיעור ב', ד' בניסן תשנ"ד, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).
שיעור ג', רשת א', 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:
שיעור א', א' בניסן תשנ"ג, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).
שיעור ב', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).