שיעורים נפרדים:

שיעור א' - קורבנות או תפילה, ג' באדר ב' תשס"ח, 2 דקות.

שיעור ב' - המנהיגות שלנו, כ"ט באדר תשס"ט, 2 דקות (וידאו).

שיעור ג' - חטאת המנהיגים, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעור ד' - קרבן מנחה, הנפש והנצחיות, ניסן תשע"ה, 2 דקות (וידאו).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 19MB). איכות הקלטה גרועה.

שיעור ב', ד' בניסן תשנ"ד, ערוץ 7, 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ג', רשת א', 3 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעורים נפרדים:

שיעור א', א' בניסן תשנ"ג, טכניון, 17 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 6MB).

שיעור ב', מכון מאיר, 52 דקות (הועבר מקלטת, MP3, 18MB).