י"ב באדר תשע"ז, ביה"כ "בית יהודה", י-ם. להוריד את השיעור להאזנה, 31 דקות (MP3, 9MB).

לצפות בשיעור, תשע"ב, 23 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 9MB).

י"א באייר תשפ"א, 21 דקות, בית הכנסת "בית יהודה", י-ם. אודיו (MP3, 8MB).