הרב אורי שרקי

בני נח בהודו

ערוץ טוב, אלול תשפ"גוידאו