משמעות שמות, נתינת שם לילד

כ"ט בתמוז תשס"ו, כ"ג באייר, כ"ח באב תשס"ז, ד' באדר ב' תשס"ח, ח' באלול תשס"טשאלה 1:

משום מה איני מייחסת חשיבות גדולה (או כלל לא) לקביעת שם הילד כגורם משפיע על חייו כפי שסביבתי מייחסת לכך. (והן בשינוי שם לחולה ח"וח, או שינויי שם במקורות). הדבר היחיד, כפי הבנתי, המשפיע על חייו של האדם הם מעשיו בלבד. האם זוהי כפירה בדברי חכמים? או שיש על מי לסמוך?


תשובה 1:

חז"ל אמנם אמרו ששמו של האדם משפיע עליו, וגם התנ"ך מלא מזה שהקפידו מאד הקדמונים בבחירת השמות, ופסוקים רבים נאמרו ביחס לקביעת שמו של אדם (אברהם שת יעקב עשו משה ועוד) ולפעמים אף טרם לידתו (ישמעאל, יצחק, יאשיהו, ועוד). עם כל זה אין זה מיסודות האמונה, ואם אדם אינו מקפיד כיצד לקרוא לבנו, אינו עובר עבירה. עם זאת יש להתיחס בחרדת קודש לדברי חז"ל. מעשיו של אדם משפיעים על הכיוון שהאדם יתן לנתונים שלו, אך אינם מחליפים את הנתונים, שאחד מהם הוא שמו.שאלה 2:

הייתי רוצה לדעת מה אומר השם הילה?

חלק מהילדים אומרים שאני צריכה להחליף את השם מפני שיש בו אותיות של ה' והמשפחה שלי אומרת שזה כבוד.

הייתי רוצה לדעת מה אומר השם "הילה" ואם אני צריכה להחליף או לא...


תשובה 2:

הילה זה אור. אין צורך להחליף. זה שם יפה מאד.שאלה 3:

מה המקור לקריאת הילד בשני שמות?


תשובה 3:

למשה היו שבעה שמות. גם ליתרו. לחזקיהו היו שמנה שמות. פנחס הוא אליהו. ועוד רבים.שאלה 4:

מהו המנהג לתת מספר שמות לאדם? מדוע לא מספיק אחד? מתי מנהג זה התחיל? אם זה מחייב לקרוא תמיד בכל השמות של אדם (או פעם בחודש לדוגמא)?


תשובה 4:

יעקב אבינו נקרא גם ישראל וישורון. יתרו הוא גם רעואל. עוזיהו מלך יהודה הוא גם עזריה. לא חייבים לקרוא בשם השני. השם הוא יעוד, ויש שאדם נושא בקרבו מספר יעודים.שאלה 5:

מהן ההלכות המתייחסות לקריאת שם לתינוק (כשם ראשון אך בעיקר כשם שני) על שם סבו (אבי) שנפטר מוות לא טבעי בגיל צעיר?


תשובה 5:

נוהגים להוסיף שם עם משמעות של אריכות ימים כגון חיים, חי, יוחאי, אלתר, יחיאל וכדומה.