מה פירוש "לעילוי נשמת אדם שנפטר"?

ב' בניסן תשס"ח

שאלה:

רציתי לדעת מה פירוש ללמוד/להתפלל/לתרום "לעילוי נשמת" אדם שנפטר.


תשובה:

הכוונה שמצוה הנעשית מכוח הכבוד שהנפטר מעורר בנו נזקפת לזכותו, ומכוח זה נשמתו מקבלת תוספת רוחניות.