מתי מותר לשקר מפני שלום?

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

האם מותר לשנות (לשקר) במקרים הבאים:

1. אפילו כשאתה מכיר אותו - יש ספק אם בן האדם שמולך יפגע מהתשובה.

2. בן אדם שאתה לא מכיר – לפי איזה קריטריון מותר? לפי מה שבן אדם אדם ממוצע נפגע ממנו?


תשובה:

תשובה פוגעת אסורה מצד עצמה. אבל אין בסתם היתר לשקר. אפשר לדאוג שהתשובה תתקבל באופן בונה ולא באופן מזיק.