מילים לא מובנות על צמיד

כ"ח בתשרי תשס"ט

שאלה:

קרובה שלי קיבלה צמיד במתנה ועליו האותות הבאות: אלד. שאה. סאה. מהש. למי שקנה את הצמיד נאמר שיש משמעות לאותות, אך לא ניתן הסבר ברור. האם כבוד הרב מכיר את משמעות האותיות?


תשובה:

אלה צירופי שמות בתורת הקבלה.