שיעורים נפרדים:

שיעור א' - סקירה כללית של ספר במדבר, פרשת במדבר, 52 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 19MB).

שיעור ב' - סקירה כללית של ספר במדבר, פרשת במדבר, 56 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 20MB).

שיעור ג' - סקירה כללית של ספר במדבר, פרשת במדבר, 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ד' - סקירה כללית של ספר במדבר, פרשת במדבר, 49 דקות, מכון מאיר (הועבר מקלטת, MP3, 17MB).

שיעור ה' - יום ירושלים ופרשת במדבר, 48 דקות (הועבר מקלטת, אודיו).

שיעור ו', תשנ"ד, 4 דקות, ערוץ 7 (הועבר מקלטת, MP3, 1MB).

שיעור ז', 26 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 9MB).

שיעור ח', 13 דקות, טכניון (הועבר מקלטת, MP3, 5MB).

שיעור ט', כ"א באייר תשס"ה, 67 דקות, מכון מאיר (אודיו ווידאו).