הרב אורי שרקי מתייחס לקצירת האיברים ורצח האזרחים בסין

כסלו תשע"ד


הקלטת וידאו

כתוב למנהל האתר
כל הזכויות שמורות. Ⓒ תשע"ג (2013)