שאלות על השיעור על הלוח העברי

כ"ג בכסלו תשס"ז

שאלה:

שמעתי את השיעור שלך על הלוח העברי ויש לי שתי שאלות: אמרת שבחודש כסלו ועוד חודש מוסיפים עוד יום לסוף החודש לפי באיזה יום יהיה ראש השנה, אבל כשמוסיפים עוד יום זה מאחר את ראש השנה ביום, אז איך זה מסתדר עם הכללים שלפיהם דוחים את ראש השנה?

אמרת גם שהחודשים שמונים וקיום האומה זה רק כשיש יהודים בארץ, אבל שמעתי שבגלות בבל לא היו בכלל יהודים בארץ, ולכן כשחזרו מגלות היה צריך לעשות משהו.

תשובה:

החודשים מרחשון וכסלו הם לפעמים שניהם בני 29 יום, זו שנה "חסרה". לפעמים מרחשון בן 29 יום וכסלו בן 30 יום, זו שנה "כסדרה", ולפעמים שניהם בני 30 יום, וזו שנה "שלימה". הדבר נקבע על פי כללי דחיית ראש השנה, כדי שראש השנה יחול ביום ש"מותר" לו לחול. אפשר לקדש את החודש על ידי בית דין שנסמך בארץ ישראל. והיה בית דין כזה בקרב הגולים לבבל.