תורה וצבא בזמנינו לפי שיטות חרדיות

י"ט באייר תשס"ז, י"ג בתשרי תשס"ח

שאלה 1:

בויכוח עם חרדים וחב"ד עולה טענה שהם לומדים תורה והאחרים יעשו צבא וכך הם (החרדים) ע"י לימוד תורה מצילים את הצבא והיהודים. אף מביאים ציטוט מהתלמוד וכן דוגמא מדוד המלך שעל כל חייל היה תלמיד שלמד תורה.

האם יש אמת בטענותיהם וכך היה בעבר של עם ישראל, והאם אינם חייבים (לשאת בעול עם הציבור)?


תשובה 1:

"למלחמת מצוה הכל יוצאים".שאלה 2:

בהמשך לתשובת הרב בנושא - הבנתי שלמלחמת מצווה הכל יוצאים. רציתי לשאול בנוסף:

1. האם באמת דוד המלך העמיד על כל חייל "תלמיד ישיבה" לפי טענות חרדיות (אם כן האם מלחמת רשות - הרי כבש הארץ) והאם יש לכך מקור?

2. האם אכן בתקופת הנביאים שופטים דוד ושלמה נהגו כך שכולם יצאו למלחמה?


תשובה 2:

1. זה לא נכון. אבל אמרו חז"ל שהנצחון במלחמה היה בזכות בתי המדרשות. אך לא נאמר שיושבי בתי המדרשות לא נלחמו, כי מי פתר אותם ממצוה דאורייתא?

2. כן.