במה "ההתנתקות" לא היתה מוסרית?

ט"ז בתשרי תשס"ח

שאלה:

כשהרב מדבר על "ההתנתקות" כמעשה לא מוסרי מה הכוונה? ובאיזה מישור הפרטי (הנזק שנגרם לתושבים) או במישור הציבורי(היחס של החברה הישראלית)?


תשובה:

איןזו רדיפה פוליטית של ציבור שלם על ידי מערכות המדינה, הפקרת חבלי מולדת, שימוש ציני במערכות הממשלה והכנסת בניגוד בוטה לדעת העם, הפיכת צה"ל לגוף מחוסר נשמה שעליו לנצח את ה"אויב" הגדול שהוא המצפון (שטיפת מוח החיילים במחנה רעים), נסיגה חד צדדית והוצאת אנשים מבתיהם שלא במסגרת הסכם בינלאומי. כל זאת מלבד הפגיעה הממונית הבלתי מוצדקת באנשים תמימים, הריסת חייהם ומשפחתם, שבירת האידיאל ההתיישבותי הגוררת את אבדן נשמת אפה של המדינה וסיכונה בטווח הארוך, והפקרת הגבול הדרומי (שדרות) ועידוד אויבינו (חיזבאללה) ועוד ועוד. שהלב דווה מלמנות.