התיישבות או התחברות?

ט' באדר א' תשס"ח, ו' בחשון תשס"ט

שאלה 1:

בשיעוריו על ספר שמות כבוד הרב מדבר על כך שעלינו לקחת דוגמה מנחשון בן עמינדב ולקבוע עובדות בשטח - קראוואנים. האם לא כדאי קודם כל לתקן את החוליים בבית? לחבר את הציונים לשעבר בחזרה לפרויקט הציוני דרך התורה והמסורת?


תשובה 1:

אין לנטוש חזית אחת מפני החזית השניה. עובדות בשטח גם מושכות לבבות.שאלה 2:

מדוע לא עדיף שהציבור הדתי לאומי ישקיע את כל/רוב כוחותיו בקירוב רחוקים לתורה ולמצוות ע"פ דרך הציונות הדתית במקום להשקיעם במאבק על שלימות הארץ, ואז מלבד הערבות שלנו על כלל ישראל גם ממילא לא תהיינה מחלוקות על שלימות הארץ?


תשובה 2:

המאבק על שלימות הארץ היא מעשה חינוכי ממדרגה ראשונה. בלי מציאות אין על מה לחנך.