להיפרד מנטורי קרתא כמו שנפרדנו מהנוצרים?

ל' בתשרי תשס"ט

שאלה:

באחת ההרצאות שלך היתחסת להפרדות שלנו מהנוצרים בגלל העובדה שהם משתפים פעולה עם הרומאים. האם לפי דעתך הגיע הזמן שניפרד נטורי קרתא. אם לא למה לא?


תשובה:

לא, כי זה שייך לסנהדרין.