מנהיגות יהודית בליכוד

כ' בטבת תשס"ט

שאלה:

רצינו בבקשה לשאול בעקבות ההצבעה מטעם מנהיגות יהודית. הרבה מחברינו טוענים כי התפקדות על מנת להריץ מועמד מטעמינו היא בבחינת רמאות, בעיקר אם איננו מצביעים לליכוד בפועל. כיצד הרב ממליץ להתייחס לדברים? האם יש בכלל בסיס לדברים אלו? בנוסף לכך הם טוענים שאין שום גיבוי רבני למהלך של מנהיגות יהודית, ולכן זה פסול. מה דעת הרב בעניין?


תשובה:

הדרך לשלטון לפי המקובל במדינת ישראל הוא דרך מפלגות שלטון, ולכן לגיטימי לפעול לפי המערכת הזאת. פוליטיקה היא משחק פרגמטי ומפלגות אינן אישיות כי אם התארגנות טכנית. איפה ההלכה שצריך גיבוי רבני? מלבד זאת, יש רבנים התומכים במהלך.