למה אסור לבנות להתגייס?

י"ז באדר תשס"ט

שאלה:

רציתי לשאול מה הסיבה שאסור לבנות להתגייס. אני זקוקה לתשובה שתניח את דעתי וכן את דעתם של בחורים מהציבור החילוני.


תשובה:

צניעותה של האשה תובעת ממנה חירות מוחלטת ולא להיות נתונה למרות זרה.