גילוי הרצון האלוהי

כ"ג בתמוז תשס"טשאלה:

אני תושב באחד המאחזים המוגדרים לא חוקיים וברשימת המאחזים המיועדים לפינוי. בעבר צורת הקמת היישובים ביש"ע הייתה שקודם עולים לקרקע ואח"כ מקבלים את האישורים הנידרשים. היום אנחנו 7 שנים אחרי שעלינו לקרקע והיישוב מוגדר לא חוקי או לא מאושר. האם אנחנו צרכים להמשיך להאחז במקום זה? אם כן באיזו זכות אנחנו יכולים לעבור על החוק? האם כל אחד יכול להתיישב היכן שהוא רוצה?


תשובה:

חזקו ואמצו. אינכם עוברים על החוק. החוק עובר על החוק. כל אחד יודע שעל דעת הממשלות אתם יושבים שם, אלא שאין להן הכוח לומר זאת בפירוש ובהסדרת החוקיות.