מלחמת מצווה היום, פתור מהצבא

ו' בטבת, כ"ג באב תשס"ז תשס"ז, ב' בניסן תשס"ח, כ"ח בתשרי, כ"ז בניסן תשס"טשאלה 1:

נדמה לי שחלה עלינו כעת מלחמת מצווה להגן על מדינת ישראל מפני אויביה המקיפים אותה. האם גם חלה עלינו כעת חובה, בתור מלחמת מצווה, לשכבש (לכבוש שוב) את עזה וסיני?

תשובה 1:

יש מצוה לכבוש את ארץ ישראל כולה. מצוה זו מוטלת על הכלל ולא על הפרט, כך שעל מוסדות המדינה, הממשלה והכנסת, מוטל לקיימה.שאלה 2:

איזה מצווה יש בגיוס לצבא?


תשובה 2:

א. כיבוש א"י. ב. הצלת ישראל מיד צר. ג. לא תעמוד על דם רעך. ד. ואהבת לרעך כמוך. ה. קידוש השם. ו. נושא בעול עם חבירו.שאלה 3:

האם יש אנשים שלפי התורה פתורים כיום מלהתגייס לצבא? והאם זה נחשב כיום מלחמת מצווה, חובה או משהו אחר?

תשובה 3:

זו מלחמת מצוה. יכול לפעמים להיות שיקול של החברה שכדאי לפתור באופן נקודתי אדם מסויים.שאלה 4:

א. האם השרות היום בצה"ל הוא בגדר מלחמת מצוה? מה הדין בעת מלחמה?

ב. אם כן, אז האם אפילו לומדי תורה צריכים להתגייס? לפחות בעת מלחמה?

תשובה 4:

א. כן, מצות כיבוש ארץ ישראל, שעניינה שהארץ תהיה בידינו, וזה מתקיים על ידי הצבא. קל וחומר בשעת מלחמה.

ב. כולם צריכים להתגייס אלא שיש סדרי קדימה ועוד שיקולים. הרי גם מבחינה צבאית טהורה אין עניין לגייס את כולם בבת אחת ואפילו בשעת מלחמה.שאלה 5:

האם מלחמת מצווה ומלחמת חובה זה אותו דבר?

תשובה 5:

כן.