הנשיא במצב הנוכחי

ט' בשבט תשס"ז

שאלה:

מה דעת הרב ביחס לנשיא במצב הנוכחי? (אם אפשר גם להתיחס למכתבו של הרב טאו).

תשובה:

עי' תשובת מהרי"ק בסוף חפץ חיים בעניין חזן שיצאה עליו שמועה. לענייננו, כל עוד לא הוכח דבר (דבר שקשה להניח שיוכח אלא על פי הודאת בעל דין שלא במסגרת עסקת טיעון) יש לו ליהנות מהספק. אינני יודע מה הם שיקוליו של הגר"צ טאו שליט"א.