היחס לקונסרבטיבים ורפורמים

ד' באדר תשס"ז

שאלה:

שמעתי את הרב אומר באחד משיעוריו שהקונסרבטיבים והרפורמים נמצאים מחוץ לבית המדרש כי אינם מסכימים על נקודות המוצא הבסיסי שלו (זאת, בניגוד לחרדים). ברצוני לשאול שתי שאלות בהקשר זה:

1. האם הרב יכול לחדד את נקודות המוצא שבלעדיהן לא ניתן לנהל דו שיח בבית המדרש (שהרי, יתכן שיש חרדים שע"פ נקודות המוצא שלהן, הציונות הדתית כבר אינה חלק מבית המדרש)?

2. מה צריך להיות היחס כלפי יהודים קונסרבטיבים ורפורמים ברמה האישית: האם יש לקרב, או להתרחק? האם היחס שונה מסתם אדם שאינו שומר על כל המצוות? (לכאורה, למרות טעותם, הם יותר ברי שיח מאשר סתם אדם הממוקד בעניני העולם הזה ואינו מתעניין כלל בקשר לקב"ה).

תשובה:

1. נקודת המוצא היא תורה מן השמים.

2. יחס אישי נאות ובדרך ארץ ואהבת ישראל. ביחוד בחו"ל ששם הם לפעמים גם מצילים יהודים מטמיעה. אך באמת אינם ברי שיח מועדפים כי האפיקורסות מעוותת את חשיבתם, ובקשותיהם החוזרות ונשנות להיפגש בפומבי עם האורטודוקסים מהוות בקשת לגיטימציה ציבורית שאסור לתתה להם.