הרב אורי שרקי

מלחמת דוד בפלישתים (מתוך האגדות של פרק חלק של מסכת סנהדרין)

ד' בכסלו תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושליםוידאו