הרב אורי שרקי

יום ירושלים - ירושלים וחזרת הנבואה לישראל כתגובה לאיסלאם

כ"ח באייר תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו