הרב אורי שרקי

ביצה שנולדה ביום טוב

ח' בסיון תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו