הרב אורי שרקי

שלח לך - יהושע וכלב, גזירת הגלות

סיון תשפ"ד

וידאו