הרב אורי שרקי

חודש תמוז - רבי צדוק הכהן מלובלין על חודש תמוז, מתוך הספר "פרי צדיק", דרוש ב'

כ"ט בסיון תשפ"ד, ביה"כ "בית יהודה", ירושלים

וידאו