הרב אורי שרקי

ראש חודש תמוז - מתוך הספר "פרי צדיק"הקלטת וידאו