הרב אורי שרקי

תהילים - חרטה כואבת (פרק ל"ח)

מרחשוון תשע"זהקלטת וידאו